موضوعات = فرسایش و حفاظت خاک
تعداد مقالات: 11
1. اثر آتش‌سوزی بر برخی از ویژگی‌های خاک در جنگل‌های بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه مریوان)

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-16

زاهد شریفی؛ چیاکو نظری؛ کیومرث محمدی‌سمانی؛ نقی شعبانیان


3. تکامل ژنتیکی خاک‌های جنگلی ارسباران در امتداد یک نیمرخ ارتفاعی زیر حوضه کلیبرچای سفلی

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 151-166

حسین رضائی؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ احمد علیجانپور؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران


4. نقش جزء رس در نگهداشت کربن آلی محلول در خاک

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 273-285

ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ بهروز رحیم ‌زاده


5. تعیین ضرایب برخی مدل‌های نفوذ آب در دو خاک آهکی منطقه باجگاه در استان فارس

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 171-183

عبدالمجید ثامنی؛ مرتضی پاکجو؛ سید علی اکبر موسوی؛ علی اکبر کامکار حقیقی


6. ارزیابی کارایی مدل های SWAT و IHACRES در شبیه‌سازی رواناب حوضه آبخیز خرم‌آباد

دوره 26، شماره 2- بخش1، تابستان 1395، صفحه 29-42

محمد گلشن؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ کاکا شاهدی؛ افشین جهانشاهی


7. تأثیر تغییر کاربری مرتع به کشاورزی بر حاصلخیزی خاک در منطقه تفتان

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 31-44

مهدیه ابراهیمی؛ سمانه کاشانی؛ عین اله روحی مقدم


8. بررسی آزمایشگاهی تأثیر درصد نفوذپذیری بر روی بیشینه عمق آبشستگی در اطراف آب‌شکن‌های نوع باندال لایک

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-11

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی


10. تعیین سهم فرسایش‌های سطحی و زیرسطحی در تولید رسوب با استفاده از روش منشأیابی در حوزه آبخیز مرگن - ماکو

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 83-96

شاهرخ حکیم‌خانی؛ حسن احمدی؛ جعفر غیومیان


11. طراحی قطر سنگچین پایدار در پایاب حوضچه‌های آرامش با استفاده از عدد فرود جریان

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 97-106

جواد فرهودی؛ سید مرتضی سادات هلبر