موضوعات = فرسایش و حفاظت خاک
اثر آتش‌سوزی بر برخی از ویژگی‌های خاک در جنگل‌های بلوط زاگرس شمالی (مطالعه موردی: منطقه مریوان)

دوره 27، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-16

زاهد شریفی؛ چیاکو نظری؛ کیومرث محمدی‌سمانی؛ نقی شعبانیان


تکامل ژنتیکی خاک‌های جنگلی ارسباران در امتداد یک نیمرخ ارتفاعی زیر حوضه کلیبرچای سفلی

دوره 26، شماره 4.1، اسفند 1395، صفحه 151-166

حسین رضائی؛ علی‌اصغر جعفرزاده؛ احمد علیجانپور؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران


نقش جزء رس در نگهداشت کربن آلی محلول در خاک

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 273-285

ارژنگ فتحی گردلیدانی؛ بهروز رحیم ‌زاده


تعیین ضرایب برخی مدل‌های نفوذ آب در دو خاک آهکی منطقه باجگاه در استان فارس

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 171-183

عبدالمجید ثامنی؛ مرتضی پاکجو؛ سید علی اکبر موسوی؛ علی اکبر کامکار حقیقی


ارزیابی کارایی مدل های SWAT و IHACRES در شبیه‌سازی رواناب حوضه آبخیز خرم‌آباد

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 29-42

محمد گلشن؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ کاکا شاهدی؛ افشین جهانشاهی


تأثیر تغییر کاربری مرتع به کشاورزی بر حاصلخیزی خاک در منطقه تفتان

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 31-44

مهدیه ابراهیمی؛ سمانه کاشانی؛ عین اله روحی مقدم


بررسی آزمایشگاهی تأثیر درصد نفوذپذیری بر روی بیشینه عمق آبشستگی در اطراف آب‌شکن‌های نوع باندال لایک

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-11

زهرا شجاعیان؛ سید محمود کاشفی پور؛ سید حبیب موسوی جهرمی


طراحی قطر سنگچین پایدار در پایاب حوضچه‌های آرامش با استفاده از عدد فرود جریان

دوره 19، بهار و تابستان، تیر 1388، صفحه 97-106

جواد فرهودی؛ سید مرتضی سادات هلبر