کلیدواژه‌ها = تناسب اراضی
تعداد مقالات: 5
2. ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای گندم، جو، ذرت و آفتابگردان در بخشی از دشت خوی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 15-29

محمد زینالی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان


3. کاربرد سامانه استنتاج فازی برای تخمین عملکرد سیب‌زمینی، یونجه و گندم در شهرکیان

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 265-275

اردوان کمالی؛ حسین شیرانی؛ فاطمه رحمتی


4. کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 273-2902

فریدا امیریان؛ علی اصغر جعفر زاده؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی گلزاری نژاد؛ مسلم ثروتی