کلیدواژه‌ها = تبخیر و تعرق گیاه مرجع
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی RBF و MLP در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 1-12

حبیب صیادی؛ ابوالفتح اولاد غفاری؛ احد فعالیان؛ علی اشرف صدرالدینی