کلیدواژه‌ها = جریان غلیظ
تعداد مقالات: 7
1. مطالعه و ارزیابی آزمایشگاهی دینامیک پیشانی جریان غلیظ روی بستر متحرک

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 131-140

اعظم شریف نژاد؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


2. مقایسه‌ آزمایشگاهی اثر صفحات متخلخل و موانع متخلخل در کنترل جریان غلیظ

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 43-54

مجتبی کردنائیج؛ سید امین اصغری‌پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان


3. مطالعه آزمایشگاهی پروفیل‌های سرعت و غلظت جریان غلیظ در قوس 90 درجه

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-82

مریم شیخ الاسلامی؛ مهدی قمشی


4. بررسی عددی اثر زاویه بالادست مانع و عمق آب مخزن در کنترل جریان غلیظ

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 207-219

سید امین اصغری پری؛ سید هادی یزدان فر؛ مجتبی کردناییج