کلیدواژه‌ها = سودوموناس
تعداد مقالات: 6
1. بررسی انحلال فسفات، تحمل دمایی و زنده‌مانی باکتری‌های حل‌کننده فسفات در کود میکروبی فسفاته

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-51

بهمن خوشرو؛ محمدرضا ساریخانی؛ ناصر علی اصغر زاد


3. تأثیر کاربرد تلفیقی ورمی کمپوست و باکتریهای محرک رشد بر شاخص های رشد و جذب عناصر غذایی گیاهچه های کنجد

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 21-34

پریسا ستوده؛ عبدالرضا اخگر؛ پیمان عباس زاده؛ اصغر رحیمی


6. کارآیی باکتریهای باسیلوس و سودوموناس در زیست پالایی یک خاک آلوده به هیدروکربن‌ها

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 91-101

سالومه سیدعلیخانی؛ مهدی شرفا؛ احمد اصغرزاده