کلیدواژه‌ها = مقاومت فروروی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تردد گردشگر بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک پارک جنگلی فندقلوی اردبیل

دوره 29، شماره 1، بهار 1398، صفحه 125-136

شکراله اصغری؛ سارا عبدالحسین‌زاده نمین


2. برآورد مقاومت فروروی با بهره‌گیری از پارامتر‌های فراکتالی توزیع اندازه ذرات و خاکدانه‌ها

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 13-27

محمد جُرِّه؛ حسین بیات؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ ناصر دواتگر


3. تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 15-29

شکراله اصغری؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان