کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های خاک
بررسی تنوع و تکامل خاک در سطوح مختلف ارتفاعی دامنه غربی کوهستان تالش

دوره 31، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 89-102

10.22034/ws.2021.11632

افشین محمدی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ شاهین اوستان؛ فرزین شهبازی


بررسی تغییرات ویژگی‌های خاک و عملکرد مرتع در اثر شدت‌های متفاوت چرای دام (مطالعه موردی: مرتع ییلاقی نشو مازندران)

دوره 25، شماره 4 بخش 1، اسفند 1394، صفحه 157-168

امیر حسین کاویان پور؛ غلامعلی حشمتی؛ سید حبیبه حسینی


سینتیک آزادسازی روی و روابط پارامترهای سینتیکی با ویژگی‌های برخی از خاک‌های ایران

دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 99-112

ناصر برومند؛ غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی؛ محسن فرحبخش