کلیدواژه‌ها = کشاورزی
واکاوی نقش عوامل موثر بر بهره‌وری آب به روش تحلیل عاملی (مطالعه موردی: استان قزوین)

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 69-81

10.22034/ws.2022.50552.2460

محسن اینانلو طایفه یغمورلو؛ بیژن نظری؛ عباس ستوده نیا


بررسی شکل‌های معدنی فسفر در اراضی کشاورزی و بکر اطراف یاسوج

دوره 24، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 153-164

ابراهیم ادهمی؛ امین شجاعی