کلیدواژه‌ها = آبگیر
تعداد مقالات: 4
2. زاویه بهینه آبگیری از کانال اصلی با کناره شیب‌دار

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 243-255

مهدی کرمی مقدم؛ محمود شفاعی بجستان؛ مهدی نورزاده حداد


3. بررسی آزمایشگاهی تأثیر سازه نیمه استوانه در افزایش ظرفیت رسوب شویی تحت فشار در مخازن سدها

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-30

محمد ناصر محمدی؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر؛ هادی ارونقی


4. تخمین استغراق بحرانی در آبگیر سد آیدوغموش با کاربرد مدلFLUENT

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-14

شبنم پرتوی آذر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ فرزین سلماسی؛ علی اشرف صدرالدینی