کلیدواژه‌ها = تخلخل
تعداد مقالات: 6
1. بر رسی فشارهای دینامیکی وارد بر صفحه موج نفوذپذیر تحت تابش امواج منظم

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 175-188

نوال آزم؛ فرزین سلماسی؛ محمد علی لطف الهی یقین؛ جواد پارسا؛ علیرضا مجتهدی


2. بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر صفحه موج نفوذپذیر تحت برخورد امواج منظم

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 197-210

نوال آزم؛ فرزین سلماسی؛ محمد علی لطف الهی یقین؛ جواد پارسا؛ علیرضا مجتهدی


4. تعیین ضریب دبی در سرریزهای گابیونی در حالت آزاد و مستغرق

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 115-127

فرزین سلماسی؛ اکرم عباسپور؛ حجت احمدی


5. بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی جریان از روی سرریز گابیونی پله‌ای

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 152-164

فرزین سلماسی؛ داود فرسادی زاده؛ حسن محیط


6. بررسی تاثیر شیب زمین روی میزان نفوذ و برخی از مشخصه‌های فیزیکی خاک

دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 57-68

مجید رئوف؛ سید علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ صفر معروفی