کلیدواژه‌ها = حفره آبشستگی
تعداد مقالات: 4
بررسی هندسه آبشستگی در حوضچه مستهلک کننده پایین‌دست سرریز سیفونی

دوره 30، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 139-152

آرش خیرالهی؛ مهدی فولادی پناه


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر زاویه برخورد جریان در آبشستگی زیر لوله‌های مستغرق

دوره 26، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 123-133

پریا هدایت بهرامی؛ سید ساسان کاتورانی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


کنترل آبشستگی با استفاده از صفحه مستغرق در زیر لوله‌های مستغرق با فاصله‌های مختلف از بستر تحت جریان یک‌سویه

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 179-190

پریا هدایت بهرامی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داوود فرسادی زده


آبشستگی در پایین¬دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب¬دار

دوره 23، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 177-187

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده