کلیدواژه‌ها = تحلیل ابعادی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی ضریب شدت جریان در سرریزهای جانبی لبه‌تیز با مقاطع مستطیلی و مثلثی

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 47-56

هانی تبریزی؛ روح‌الله فتاحی؛ بهزاد قربانی


2. تأثیر شکل هندسی سرریز لبه‌پهن دوشیبه و طول کف‌بند بر ابعاد حفره آبشستگی در پایین‌دست

دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 39-51

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


4. آبشستگی در پایین¬دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب¬دار

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 177-187

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده