کلیدواژه‌ها = عناصر غذایی
تعداد مقالات: 8
1. تأثیرآبشویی یک خاک شور- سدیمی تیمار‌شده با دو نوع ماده آلی بر شوری و سدیمی بودن خاک و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم درجو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

الناز صباغ تازه؛ محمد رضا نیشابوری؛ ابراهیم پذیرا


2. برهمکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و منابع آهن بر ویژگی‌های رشد و جذب عناصر غذایی پایه مکزیکن لایم

دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 83-94

علی شهسوار؛ طارق مقدم؛ مهدی زارعی؛ الهام اصل مشتاقی


3. برهمکنش قارچ های میکوریز آربوسکولار و منابع آهن بر ویژگی‌های رشد و جذب عناصر غذایی پایه مکزیکن لایم

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 173-184

علیرضا شهسوار؛ طارق مقدم؛ مهدی زارعی؛ الهام اصل مشتاقی


4. اثر قارچ‌های میکوریز آربوسکولار بر میزان جذب عناصر غذایی، برخی شاخص‌های رشدی و میزان اسانس گیاه مرزه در شرایط تنش شوری

دوره 25، شماره 4 بخش 2، زمستان 1394، صفحه 285-299

بهجت جبالبارزی؛ مهدی زارعی؛ نجفعلی کریمیان؛ محمد جمال سحرخیز


5. بررسی جذب عناصر غذایی و عملکرد گیاه ذرت میکوریزی در شرایط تنش شوری

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 79-89

سمانه احمدی قشلاقی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ علیرضا توسلی


6. اثر منابع آلی و شیمیایی نیتروژن بر عملکرد دانه برخی ارقام کلزا و ویژگی‌های خاک

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 205-217

معرفت مصطفوی‌راد؛ زین‌العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


7. اثر باکتری¬های ریزوبیومی محرک رشد گیاه بر بهبود شرایط تغذیه¬ای کلزا (.Brassica napus L) تحت تنش شوری

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 159-175

داود سقفی؛ حسینعلی علیخانی؛ بابک متشرع زاده


8. اثرات کمپوست زباله شهری و ورمی‌کمپوست بر رشد و جذب عناصر غذایی در گیاه ذرت

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 35-43

شهرزاد یقطین؛ محمد معز اردلان؛ مهدی شرفا؛ حسینعلی علیخانی