کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی فرآیندهای کنترل کننده کیفیت آّب زیرزمینی آبخوان دشت اسدآباد با استفاده از تکنیک‌های ژئوشیمیایی و آماری.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/ws.2021.43618.2395

سجاد مرادی؛ هادی جعفری؛ مصطفی صفری


2. بررسی منشأ برخی فلزات سنگین در آب زیرزمینی آبخوان دشت مرند با استفاده از روش های آماری چند متغیره

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 237-253

میر سجاد فخاری؛ اصغر اصغری مقدم؛ رحیم برزگر؛ نعیمه کاظمیان؛ مرتضی نجیب


3. زمینه¬ها و سازوکارهای مدیریت آب کشاورزی در دشت تبریز

دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 85-98

جواد حسین زاد؛ فاطمه کاظمیه؛ اکرم جوادی؛ هوشنگ غفوری