کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: آلودگی خاک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تجریه‌‌ زیستی هیدروکربن آروماتیک چندحلقه‌ای با استفاده از باکتری‌های جدا شده از خاک شهر و پالایشگاه تبریز

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 149-158

خسرو صدیق بیان؛ مهناز مظاهری اسدی؛ عباس فرازمند؛ علیرضا منادی سفیدان؛ ناصر علی اصغرزاد