کلیدواژه‌ها = کوکریجینگ
تعداد مقالات: 5
2. تغییرپذیری مکانی عملکرد دانه گندم و ویژگی‌های خاک در کشت‌زارهای دیم منطقه نیمه‌خشک در جنوب استان زنجان

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-78

علی‌رضا واعظی؛ فاطمه بابائی؛ مهدی طاهری؛ محمّد عباسی


3. برآورد و ارزیابی روند تغییرات تبخیر– تعرق مرجع سالانه براساس پارامترهای اقلیمی مؤثر در شمال شرق ایران

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 257-269

حمزه احمدی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ اکبر شائمی


5. پراکنش مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک در مقیاس ناحیه¬ای

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 17-32

علیداد کرمی؛ مهدی همایی؛ محمد بای¬بوردی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ ناصر دوات¬گر