کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
مدل‌سازی ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای توسط تکنیک‌های هوش مصنوعی

دوره 31، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-58

10.22034/ws.2021.11627

شهاب الدین شفیعی؛ محسن نجارچی؛ سعید شعبانلو


مقایسه روش ‌های شبکه عصبی و نروفازی برای بهبود چهار چوب عملی دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت شبستر)

دوره 30، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-95

اصغر اصغری مقدم؛ فاطمه کدخدایی؛ رحیم برزگر؛ مریم قره خانی


ارزیابی الگویتم توسعه و جهش یافته ازدحام ذرات در بهره‌برداری از سیستم‌های مخزنی

دوره 29، شماره 3، مهر 1398، صفحه 43-54

حسن ترابی پوده؛ رضا دهقانی؛ پرستو همه زاده


بهره‌برداری بهینه از مخزن با استفاده از طرح‌واره‌های ژنتیک و مجموعه ذرات (مطالعه موردی: سد علویان)

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 17-29

یعقوب دین پژوه؛ محمدتقی ستاری؛ سالمه ابراهیمی؛ صابره دربندی


طراحی بهینه شبکه‌های جمع‌آوری سیلاب شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک تطبیقی

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 171-183

سید علی موسوی؛ حسین محمد ولی سامانی؛ علی حقیقی


تاثیر محدودیت‌های اعمال شده بر پارامترهای هیدرولیکی در طراحی بهینه مقاطع کانال‌های روباز

دوره 24، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 171-182

کیومرث روشنگر؛ سیامک طلعت اهری؛ آیدا نوری


بهره‌برداری بهینه از سد چند منظوره علویان با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان

دوره 20، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 1-13

مهرداد بنی‌بشر؛ محمد‌تقی اعلمی؛ حبیبه عباسی


اندازه گیری و مدل سازی جذب آب توسط ریشه در خاک

دوره 19، پاییز و زمستان، بهمن 1388، صفحه 113-128

سینا بشارت؛ امیرحسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی