کلیدواژه‌ها = تحلیل حساسیت
تعداد مقالات: 11
1. تخمین ضریب دبی سرریزهای کنگره‌ای با استفاده از ماشین آموزش نیرومند خود تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.22034/ws.2022.12415

پیام نوروزی؛ فریبرز یوسفوند؛ احمد رجبی؛ سعید شعبانلو


2. شبیه‌سازی رواناب به کمک مدل SWAT در مقیاس سالانه (مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 57-70

روزبه موذن‌زاده؛ بیژن قهرمان؛ صالح ارشد؛ کامران داوری


3. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت سلماس با مدل سینتکس و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-113

شیوا عاشوری؛ شهرام شاه‌محمدی کلالق


4. شبیه سازی و ارزیابی جریان در رودخانه‌های با جریان دائمی با دو مدل HEC-RAS و RubarBE

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 225-236

مهدی یاسی؛ لعیا نصیری سلطان احمدی


5. کارایی روش منحنیهای تداوم جریان در صحتسنجی مدل هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز زولاچای)

دوره 26، شماره 2- بخش1، تابستان 1395، صفحه 101-113

ابراهیم یوسفی مبرهن؛ کامبخش فرهمند؛ نفیسه فهیم؛ عماد فهیم


6. ارزیابی ضریب شدت جریان در سرریزهای جانبی لبه‌تیز با مقاطع مستطیلی و مثلثی

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 47-56

هانی تبریزی؛ روح‌الله فتاحی؛ بهزاد قربانی


8. پیش‌بینی رطوبت و شوری نیم‌رخ خاک با استفاده از مدل AquaCrop در تیمارهای مختلف کم-آبیاری و شوری

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 195-210

مسعود محمدی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ علی شهیدی


9. ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد، اجزای عملکرد و بهره‌وری مصرف آب سویا

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 165-179

حسین بابازاده؛ مهدی سرائی تبریزی