کلیدواژه‌ها = ذوب برف
تعداد مقالات: 3
2. مدل‌سازی هیدرولوژیکی تجمع و ذوب برف در حوضه‌های نیمه‌خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه باراریه)

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 159-172

حسین رحمتی؛ حسین زینی‌وند؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیائی؛ پیوند پاپن؛ سعید شکری کوچک


3. مدل‌سازی جریان حاصل از ذوب برف بر اساس مدل پنمن مونتیث‌ تغییریافته

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 269-280

فروغ صفدری؛ صابره دربندی؛ احمد فاخری فرد