کلیدواژه‌ها = جریان رودخانه
تعداد مقالات: 5
3. مدل تخمین جریان رودخانه بر اساس بازسازی فضای حالت آشوبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-16

فرنوش مرادی زاده کرمانی؛ محمدعلی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ داود فرسادی زاده


4. بررسی غیرخطی بودن فرآیند جریان رودخانه با استفاده از آزمون BDS (مطالعه موردی: رودخانه شهرچای ارومیه)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 25-37

کیوان خلیلی؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ محمدعلی قربانی


5. پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه لیقوان)

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 107-123

نیما فربودنام؛ محمدعلی قربانی؛ محمد تقی اعلمی