کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی ژنتیک
تعداد مقالات: 4
1. مدل تخمین جریان رودخانه بر اساس بازسازی فضای حالت آشوبی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 1-16

فرنوش مرادی زاده کرمانی؛ محمدعلی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ داود فرسادی زاده


2. برآورد توزیع سرعت جریان در کانال‌های روباز با کف صاف با استفاده از تئوری آنتروپی و برنامه‌ریزی ژنتیک

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 61-74

داود فرسادی زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ محمدعلی قربانی؛ سعید صمدیان فرد


3. مدلسازی رابطه دبی - اشل در رودخانه‌ها با استفاده از سیستم‌های هوشمند

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 15-31

علی سلطانی؛ احسان علیائی؛ محمدعلی قربانی


4. پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه‌ریزی ژنتیک (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه لیقوان)

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 107-123

نیما فربودنام؛ محمدعلی قربانی؛ محمد تقی اعلمی