کلیدواژه‌ها = روش پارامتریک
مقایسه شاخص‌های اصلاح شده و اصلاح نشده تناسب سرزمین با عملکرد واقعی زیتون در برخی از مناطق استان کرمان

دوره 33، شماره 3، مهر 1402، صفحه 110-124

10.22034/ws.2021.43634.2397

اعظم جعفری؛ نسیمه لالینی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ محمدهادی فرپور


ارزیابی کیفی، کمی و اقتصادی تناسب اراضی برای گندم، جو، ذرت و آفتابگردان در بخشی از دشت خوی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، آذر 1395، صفحه 15-29

محمد زینالی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان


کاربرد سامانه استنتاج فازی برای تخمین عملکرد سیب‌زمینی، یونجه و گندم در شهرکیان

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 265-275

اردوان کمالی؛ حسین شیرانی؛ فاطمه رحمتی