کلیدواژه‌ها = مدل عددی
بررسی عددی و آزمایشگاهی آبشستگی در اطراف گروه پایه کج توأم با طوق و مواد نانو رس

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 27-40

10.22034/ws.2021.11637

هادی ارونقی؛ فاطمه جعفری؛ اکرم عباسپور؛ علی حسین زاده دلیر


توسعه مدل عددی جریان غیرماندگار همراه با انتقال رسوب در سیستم‌های رودخانه‌ای

دوره 30، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 43-56

صباح محمدی؛ رسول قبادیان؛ سید محمود کاشفی پور


بررسی عددی پروفیل های سرعت در کانال های روباز با بستر زبر

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 81-93

فاطمه جعفری؛ اکرم عباس پور؛ علی حسین زاده دلیر


کاربرد مدل‌های یک و دو‌بعدی جریان سطحی و نفوذ برای حوضه آبریز دره مارون استان فارس

دوره 26، شماره 3 بخش 1، آذر 1395، صفحه 235-248

فرنوش آقایی دانشور؛ محمد جواد خانجانی


بررسی عددی جریان در سرریزهای پلکانی و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی

دوره 26، شماره 2- بخش1، شهریور 1395، صفحه 155-165

ساجده حاجی عزیزی؛ آیلار صمدی؛ فرزین سلماسی