کلیدواژه‌ها = رطوبت خاک
تعداد مقالات: 11
1. اندازه‌گیری و شبیه‌سازی حرکت آب و جذب ریشه در مدیریت آبیاری هوشمند

دوره 30، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 133-146

احد باحجب خوشنودی؛ سینا بشارت؛ کامران زینال‌زاده


2. اثر تغییر آبیاری جویچه‌ای به قطره‌ای بر آب مصرفی، کارایی مصرف آب و برخی صفات رشدی بوته‌های انگور بیدانه سفید

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 179-192

سجاد قاصدی یولقونلو؛ حمید زارع ابیانه؛ محمد علی نجاتیان؛ روح اله کریمی؛ معصومه ملکی


3. ارزیابی اثر تغییراقلیم بر رطوبت خاک مزارع به‌کمک مدل‌های SWAP و AOGCM

دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 95-106

رضا لاله زاری؛ مصطفی یعقوب زاده؛ سیدابوالقاسم حقایقی مقدم


4. بررسی رابطه بین منحنی تراکم محصور و دامنه‌ رطوبتی با کمترین محدودیت

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 243-256

لادن حیدری؛ حسین بیات؛ گلناز ابراهیم زاده


5. روابط بین پتانسیل آب برگ، تنش -درجه- روز و تخلیه آب قابل استفاده در درخت بادام تحت تنش شوری

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 189-206

اژدر عنابی میلانی؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدرضا مصدقی؛ داود زارع حقی


6. اندازه‌گیری تبخیر- تعرق استاندارد ذرت با روش بیلان آب و عمق متغیر ریشه در یک منطقه خشک و نیمه‌خشک

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 169-180

شاهرخ زند پارسا؛ مائده محمودیان شوشتری؛ ابوالفضل مجنونی هریس


7. شبیه‌سازی حرکت آب و نمک در خاک با استفاده از نرم‌افزار HYDRUS-1D

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-78

احسان محمدی؛ معصومه دلبری


8. اثر شرایط مختلف رطوبت خاک و کودهای سولفات روی و مونوکلسیم فسفات بر فسفر قابل‎استخراج یک خاک آهکی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 227-241

رحیم مطلبی فرد؛ نصرت‌اله نجفی؛ شاهین اوستان


9. تاثیر روش‌های مختلف خاک‌ورزی و کاشت بر رطوبت خاک و عملکرد گلرنگ در تناوب با گندم در مناطق دیم

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 237-245

جلیل اصغری میدانی؛ اسماعیل کریمی؛ علیرضا پورمحمد


10. ارزیابی مدل شبیه¬سازی رشد ذرت (MSM2) با استفاده از داده¬های لایسیمتری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 55-66

ابوالفضل مجنونی هریس؛ امیرحسین ناظمی؛ علی¬اشرف صدرالدینی؛ شاهرخ زند پارسا؛ محمدرضا نیشابوری


11. تأثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 177-199

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان