کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 5
3. بهبود تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و به‌کارگیری شبکه‌های بیزی و عصبی مصنوعی

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 75-91

معصومه صبری؛ محمدرضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرزین شهبازی؛ خلیل ولیزاده کامران؛ اصغر فرج نیا


4. تخمین بهرهوری آب کشاورزی به‌کمک فناوری سنجش از دور (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین)

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 57-68

فرانک خوشنواز؛ تورج هنر؛ پیمان دانش‌کار آراسته


5. برآورد تبخیر - تعرق واقعی نیشکر با استفاده از داده¬های سنجش از دور در اراضی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان

دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 151-163

زهرا سهیلی فر؛ سید مجید میرلطیفی؛ عبدعلی ناصری؛ مصطفی عصاری