کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 7
1. معرفی روش جدید ارزیابی عملکرد مدل‏های گردش عمومی جو و رتبه‏ بندی آن‏ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

مونا احمدیان؛ مجید منتصری


2. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب‌ زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت سراب)

دوره 30، شماره 1، بهار 1399، صفحه 153-166

رقیه احمدی فر؛ مرتضی موسوی؛ مجید رحیم زادگان


3. بررسی اثر تغییر اقلیم بر رفتار هیدرولوژیکی حوضه آبخیز ارازکوسه براساس نمایه‌های رواناب

دوره 29، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 97-108

حامد روحانی؛ ابولحسن فتح آبادی؛ مرجان بهلکه؛ سید مرتضی سیدیان


4. پیش‌بینی بلندمدت بارش با استفاده از مدل ‌ریز‌‌مقیاس نمایی آماری

دوره 26، شماره 2- بخش1، تابستان 1395، صفحه 115-127

مریم رضایی؛ محمد نهتانی؛ علیرضا مقدم نیا؛ علیجان آبکار؛ معصومه رضایی


5. مطالعه تغییرات اقلیم استان آذربایجان‌غربی با رویکرد نجات دریاچه ارومیه

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 223-242

کیوان خلیلی؛ محمد ناظری تهرودی؛ ندا خان محمدی


6. اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعۀ موردی: منطقۀ روددشت اصفهان)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 135-150

بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بختیار کریمی


7. تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش در دوره 2069-2040 میلادی

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 85-98

پریساسادات آشفته؛ علیرضا مساح بوانی