کلیدواژه‌ها = آبگریزی
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S) در دو خاک با بافت متفاوت

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 17-26

حسین بیرامی؛ محمدرضا نیشابوری؛ فریبرز عباسی؛ امیرحسین ناظمی


3. تأثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی

دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 181-192

حسین بیرامی؛ محمد رضا نیشابوری؛ امیر حسین ناظمی؛ فریبرز عباسی