کلیدواژه‌ها = شوری خاک
ارزیابی شوری خاک و عملکرد گندم با استفاده از مدل SALTMED (مطالعه موردی: دشت بوکان)

دوره 31، شماره 2، تیر 1400، صفحه 41-54

10.22034/ws.2021.11638

اسعد سلطانی؛ سید محمود طباطبایی؛ سید جمیل قادری


اثر توأم شوری و تراکم خاک بر برخی شاخص‌های رشد ذرت

دوره 25، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 247-260

رضا حسن‌پور؛ محمدرضا نیشابوری؛ داود زارع‌حقی