نویسنده = غلامعباس فلاح قالهری
تعداد مقالات: 2
1. برآورد و ارزیابی روند تغییرات تبخیر– تعرق مرجع سالانه براساس پارامترهای اقلیمی مؤثر در شمال شرق ایران

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 257-269

حمزه احمدی؛ غلامعباس فلاح قالهری؛ اکبر شائمی


2. پیش‌بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی سطوح فوقانی جوبا استفاده از مدل‌های آماری

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 125-144

غلامعباس فلاح قالهری؛ سید محمد موسوی بایگی؛ مجید حبیبی نوخندان