نویسنده = خسرو محمدی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تنش کم آبی و نیتروژن بر عملکرد دانه و متابولیتهای سازگاری دو رقم ذرت هیبرید میان رس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 29-45

سیروس منصوری فر؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ خسرو محمدی


2. تأثیر کود‌های آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت نخود

دوره 19، بهار و تابستان، تابستان 1388، صفحه 213-234

امیر قلاوند؛ خسرو محمدی؛ مجید آقاعلیخانی؛ یوسف سهرابی