نویسنده = مهدی قبادی نیا
تعداد مقالات: 2
1. اثر کاربرد تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی بر اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک بادرشبو در شرایط تنش کمبود آب

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 155-168

افسانه بدل زاده؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ مهدی قبادی نیا


2. مطالعه آزمایشگاهی اثر مقدار رس خاک در تعیین نیاز به پوشش برای سیستمهای زهکشی زیرزمینی

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 123-135

حسن اوجاقلو؛ تیمور سهرابی؛ حسن رحیمی؛ علیرضا حسن اقلی؛ مهدی قبادی نیا