نویسنده = ناصر شیری مشاهیر
تعداد مقالات: 3
1. واسنجی و ارزیابی پنج روش تخمین تبخیر-تعرق مرجع مبتنی بر تشعشع خورشیدی در استان یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22034/ws.2021.40889.2364

ناصر شیری؛ محمدحسین کاظمی


2. کاربرد مدل‌های تجربی و جنگل تصادفی در تعیین تبخیر- تعرق مرجع نواحی مرطوب

دوره 31، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-11

10.22034/ws.2021.12356

ناصر شیری مشاهیر؛ محمدحسین کاظمی؛ جلال شیری