نویسنده = شهاب عراقی‌نژاد
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان‌های ساوه و اراک)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 93-108

کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ مهدی محمدی قلعه‌نی


3. الگوبندی عملکرد محصولات مختلف در شرایط شوری آب آبیاری با استفاده از مدل SWAP

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 97-111

وحید رضا وردی‌نژاد؛ تیمور سهرابی؛ محمد فیضی؛ نادر حیدری؛ شهاب عراقی‌نژاد