نویسنده = کیومرث ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط زمانی رخداد خشکسالی هواشناختی و خشکسالی آب‌های سطحی ( مطالعه موردی: حوضه بیلوردی-دوزدوزان)

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-15

اسماعیل اسدی؛ عطیه وکیلی‌فرد؛ کیومرث ابراهیمی؛ احمد فاخری‌فرد؛ صابره دربندی دربندی


2. ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان‌های ساوه و اراک)

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 93-108

کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی‌نژاد؛ مهدی محمدی قلعه‌نی