نویسنده = سمیرا طلوعی
تعداد مقالات: 3
1. تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 93-104

سمیرا طلوعی؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ فرزین سلماسی


2. تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 93-104

سمیرا طلوعی؛ علی حسین زاده دلیر؛ احمد فاخری‌فرد؛ فرزین سلماسی


3. تعیین نواحی همگن توزیع مکانی بار معلق در حوضه آبریزرودخانه آجی‌چای

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 15-24

محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری‌فرد؛ سمیرا نعمتی؛ سمیرا طلوعی