نویسنده = علی حسین زاده دلیر
تعداد مقالات: 2
1. آبشستگی در پایین¬دست سرریز لبه پهن دو طرف شیب¬دار

دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 177-187

ابوذر سیفی؛ علی حسین زاده دلیر؛ داود فرسادی زاده


2. تخمین زمانی و مکانی بار معلق رودخانه آجی چای با استفاده از زمین آمار و شبکه عصبی مصنوعی

دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 93-104

سمیرا طلوعی؛ علی حسین زاده دلیر؛ احمد فاخری‌فرد؛ فرزین سلماسی