نویسنده = عباس احمدی
تعداد مقالات: 4
1. اثرات هیدرومالچ و پلی‌آکریل‌آمید بر کنترل رواناب، رسوب و اتلاف عناصر N، P و K خاک در شرایط آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 247-259

کیومرث عباسی؛ محمدرضا نیشابوری؛ شاهین اوستان؛ عباس احمدی


2. رابطه بین حدود آتربرگ وضریب فرسایش بین شیاری در مناطق نیمه خشک استان آذربایجان شرقی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-51

عباس احمدی؛ الهام طلایی؛ رضا سکوتی اسکویی


3. تاثیر اندوده سطحی بر فرسایش‌بین‌شیاری در شیب و شدت بارندگی مختلف در شرایط آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-66

محمود سیفی؛ محمد رضا نیشابوری؛ حسن روحی پور؛ عباس احمدی


4. ارتباط بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات با برخی خصوصیات فیزیکی خاک

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-81

عباس احمدی؛ محمدرضا نیشابوری؛ حسین اسدی