نویسنده = ناصر دوات‌گر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثر عملیات تسطیح اراضی بر تغییرات مکانی برخی ویژگی¬های مرتبط با حاصلخیزی خاک¬های شالیزاری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 41-54

ناصر دوات¬گر؛ مریم شکوری کتیگری؛ محمدرضا یزدانی


2. پراکنش مکانی پارامترهای نفوذ آب به خاک در مقیاس ناحیه¬ای

دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 17-32

علیداد کرمی؛ مهدی همایی؛ محمد بای¬بوردی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ ناصر دوات¬گر