نویسنده = جواد بهمنش
تعداد مقالات: 6
1. کاربرد روش الگوریتم ژنتیک در برآورد پارامترهای سری زمانی خطی به منظور پیش‌بینی خشکسالی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 43-57

عباس عباسی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش؛ اکبر شیرزاد


2. شبیه‌سازی جریان غیر دائمی در انتهای لوله رانش ایستگاه پمپاژ

دوره 29، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-53

علیرضا خوش فطرت؛ رسول دانشفراز؛ جواد بهمنش


3. بررسی ارتفاع امواج ضربه‌ای در تبدیل‌های همگرای کانال‌ روباز

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 91-103

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ جواد بهمنش


4. تأثیر احداث سد زیرزمینی بر آبدهی قنات با استفاده از مدل MODFLOW (مطالعه موردی صوفی- ماکو)

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 295-305

بابک واحددوست؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش


5. بررسی کیفیت آب مخزن سد مهاباد با استفاده از شاخص نوتنی و گراف والن وایدر

دوره 25، شماره 4 بخش 1، زمستان 1394، صفحه 243-257

نوید پرچمی؛ بایرامعلی محمدنژاد؛ جواد بهمنش


6. اصلاح روش خطی تعیین پارامتر عامل مقیاس جهت تخمین منحنی مشخصه رطوبتی خاک

دوره 22، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-27

حامد سبزچی؛ محمد بزانه؛ حسین رضایی؛ جواد بهمنش؛ قادر شیرین زاده