نویسنده = قاسم رحیمی
تعداد مقالات: 4
1. پیامد آبیاری با پساب شهری پالایش نشده همدان بر فراوانی کلیفرم‌های روده‌ای در خاک و بافت سبزی‌ها

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-68

علی اکبر صفری سنجانی؛ نسرین حسنعلی‌زاده؛ قاسم رحیمی


2. ارزیابی میزان شاخص آلودگی (PI) کادمیوم، روی، مس و سرب در خاک آبیاری شده با فاضلاب شهری

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی؛ قاسم رحیمی؛ حسین معروفی


4. تغییرات پارامترهای هیدرولیکی و نفوذ غیراشباع آب به خاک تحت تأثیر کاربرد فاضلاب در کشت سیب‌زمینی در شرایط لایسیمتری

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 159-173

نصرالدین پارسافر؛ صفر معروفی؛ محمدرضا مصدقی؛ محمد‌باقر فرهنگی؛ قاسم رحیمی