نویسنده = مهدی مفتاح هلقی
تعداد مقالات: 1
1. کنترل آبشستگی موضعی پایه‌پل با استفاده از مواد نانو ساختار

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 79-91

احسان قاسمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیر احمد دهقانی