نویسنده = نعیمه عنایتی‌ضمیر
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر قارچ Trichoderma virens و سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های گندم در شرایط شور

دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 159-171

مسلم طهماسبی‌شا‌منصوری؛ نعیمه عنایتی‌ضمیر؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ مصطفی چرم


2. تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری Pseudomonas putida1694در منابع مختلف کربن

دوره 26، شماره 3 بخش 2، پاییز 1395، صفحه 185-198

محبوبه ورناصری قندعلی؛ عبدالامیر معزی؛ نعیمه عنایتی‌ضمیر