نویسنده = رسول میرعباسی نجف آبادی
تعداد مقالات: 5
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دبی ورودی به سد جره با استفاده از خروجی مدل‌های CMIP5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22034/ws.2021.38543.2330

مریم دهقانی فرد؛ رسول میرعباسی نجف آبادی؛ محمدعلی نصر اصفهانی؛ رضا زمانی


تحلیل روند بارندگی نیمه شمالی کشور در نیم قرن اخیر

دوره 26، شماره1 بخش 2، خرداد 1395، صفحه 207-224

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


تحلیل روند متوسط درجه حرارت نیمه جنوبی ایران در چهار دهه اخیر

دوره 25، شماره 3، آذر 1394، صفحه 211-225

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


پایش بلند مدت خشکسالی¬های ارومیه با استفاده از شاخص کمبود توأم

دوره 23، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 87-103

رسول میرعباسی نجف آبادی؛ احمد فاخری¬فرد؛ یعقوب دین¬پژوه؛ سید سعید اسلامیان