نویسنده = اکرم عباس پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عددی پروفیل های سرعت در کانال های روباز با بستر زبر

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 81-93

فاطمه جعفری؛ اکرم عباس پور؛ علی حسین زاده دلیر


2. بررسی عددی عملکرد زهکش های پی در کاهش نیروی بالابرنده سدهای بتنی وزنی

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 113-125

بهرام نورانی؛ فرزین سلماسی؛ اکرم عباس پور