نویسنده = سیدعلی اشرف صدرالدینی
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه چهار مدل ضریب پراکنش در تحلیل ریاضی انتقال آلاینده¬ها در خاک¬های ناهمگن

دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 249-260

فرشید تاران؛ امیر حسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی


2. تخمین هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر‌اشباع زمین‌های شیبدار در حالت‌های ماندگار و غیر‌ماندگار

دوره 20، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 33-46

مجید رئوف؛ امیرحسین ناظمی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ صفر معروفی


3. تحلیل سطوح ایزوکرونال یک حوضه با کاربرد مدل موج پخشیدگی بر مبنای تغییرات شدت بارش (منطقه مورد مطالعه: حوضه کمانج علیا- تبریز)

دوره 19، پاییز و زمستان، زمستان 1388، صفحه 71-84

صابره دربندی؛ احمد فاخری فرد؛ علی حسین زاده دلیر؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ داود فرسادی‌زاده