نویسنده = علی اکبر صفری سنجانی
تعداد مقالات: 3
1. پیامد آبیاری با پساب شهری پالایش نشده همدان بر فراوانی کلیفرم‌های روده‌ای در خاک و بافت سبزی‌ها

دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 57-68

علی اکبر صفری سنجانی؛ نسرین حسنعلی‌زاده؛ قاسم رحیمی


2. تأثیر تیپ جامعه گیاهی بر توزیع اندازه خاکدانه‌ها در حوضه گنبد (همدان)

دوره 26، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 257-271

خدیجه سالاری نیک؛ محسن نائل؛ علی اکبر صفری سنجانی؛ قاسم اسدیان


3. رابطه بین ویژگیهای مکانیکی و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاکها

دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 1-19

آزاده صداقت؛ حسین بیات؛ علی اکبر صفری سنجانی