نویسنده = محمود شعبانپور
تعداد مقالات: 6
1. تاثیر چهار روش خاک ورزی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L) در کشت دوم زمینهای شالیزاری

دوره 30، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 133-144

10.22034/ws.2020.12337

محمود شعبانپور شهرستانی؛ فرشته غلامی؛ سید حسین پیمان؛ هاجر ایران خواه؛ مینا رسولی


3. مقایسه روش‎های فرکتالی و رزتا در تخمین منحنی رطوبتی خاک

دوره 26، شماره 4.1، زمستان 1395، صفحه 193-205

لیلا اسماعیل‎نژاد؛ جواد سیدمحمدی؛ محمود شعبانپور


4. تخمین پایداری خاکدانه در خاک‌های جنگلی استان گیلان بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و توابع انتقالی رگرسیونی

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 153-162

عادله علی جانپور شلمانی؛ محمود شعبانپور؛ حسین اسدی؛ فرید باقری


6. تعیین مناسب‌ترین مقیاس مطالعه در برآورد کربن‌آلی و جرم ‌مخصوص‌ظاهری خاک در اراضی شالیزاری

دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 109-120

مریم شکوری کتیگری؛ محمود شعبانپور؛ حسین اسدی؛ ناصر دواتگر