نویسنده = علی اصغر جعفر زاده
تعداد مقالات: 2
1. مکانیابی پهنه های مستعد کشت گل محمدی (مطالعه موردی: ایستگاه تولید بذر گیاهان دارویی و صنعتی سراب)

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 197-212

مهلا رزم جو؛ فرزین شهبازی؛ علی اصغر جعفر زاده؛ محمد مقدم واحد


2. کاربرد نظریه مجموعه های فازی و روش فائو در تناسبو خوشه بندی واحدهای اراضی منطقه مرند برای محصولات آفتابگردان و کلزا

دوره 26، شماره1 بخش 1، بهار 1395، صفحه 273-2902

فریدا امیریان؛ علی اصغر جعفر زاده؛ فرزین شهبازی؛ محمد علی قربانی گلزاری نژاد؛ مسلم ثروتی