نویسنده = مریم قره خانی
تعداد مقالات: 3
ارائه چهارچوب عملی برای تعیین پتانسیل فرونشست زمین (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

دوره 31، شماره 4، دی 1400، صفحه 11-23

10.22034/ws.2021.13817

پری خلیفی؛ عطاء الله ندیری؛ اسفندیار عباس نوین پور؛ مریم قره خانی


مقایسه روش ‌های شبکه عصبی و نروفازی برای بهبود چهار چوب عملی دراستیک (مطالعه موردی: آبخوان دشت شبستر)

دوره 30، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 83-95

اصغر اصغری مقدم؛ فاطمه کدخدایی؛ رحیم برزگر؛ مریم قره خانی


پیش‌بینی قابلیت انتقال آبخوان دشت ملکان با استفاده از روش جنگل تصادفی

دوره 27، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 61-75

حسین نوروزی؛ عطاء الله ندیری؛ اصغر اصغری مقدم؛ مریم قره خانی