نویسنده = سید محمود کاشفی پور
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه و ارزیابی آزمایشگاهی دینامیک پیشانی جریان غلیظ روی بستر متحرک

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 131-140

اعظم شریف نژاد؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی


2. بررسی اثر استغراق و زاویه آبشکن باندال‌لایک نسبت به ساحل بر بیشینه عمق آبشستگی اطراف آن در قوس ملایم 90 درجه

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 27-39

پریسا کوچک؛ سید محمود کاشفی پور؛ مهدی قمشی؛ احمد فتحی


3. بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع، تراکم و آرایش اجزاء زبری بر ضریب زبری مانینگ

دوره 26، شماره 2 بخش 2، تابستان 1395، صفحه 67-80

نسترن پورنگ؛ سید محمود کاشفی پور


5. بررسی تأثیرپذیری پروفیل های چگالی و سرعت در جریانهای چگال از تغییرات شیبب ستر، نوع ذرات معلق و میزان پیشروی جریان

دوره 26، شماره1 بخش 2، بهار 1395، صفحه 149-160

امیر حمزه حقی آبی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ حسن گلیج